Erkend Leerbedrijf

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).

Als erkend leerbedrijf voldoen wij aan de volgende voorwaarden:

  • We bieden de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
  • Wij stellen een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. We maken tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
  • We zijn bereid om samen te werken met de school en SBB en u verstrekt daartoe de benodigde informatie.
  • We gaan akkoord met vermelding van uw bedrijfsgegevens op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een leerplaats (stage of leerbaan) zoeken in het mbo.
Logo Erkend Leerbedrijf

James Robinson is officieel Erkend Leerbedrijf

We vinden dit belangrijk omdat praktijkervaring onmisbaar is in een beroepsopleiding en wij ons steentje en kennis bij willen dragen aan de volgende generatie.

James Robinson wil daar aan bijdragen door middel van het praktijkleren in de vorm van een stage. De leerlingen zullen goed begeleid worden in de vakgebieden waar wij in uitblinken.

Om het praktijkleren te bewaken moeten leerbedrijven een erkenning hebben van ‘SBB’ Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Onderstaande voorwaarden zijn onderdeel van het ‘Erkenningsreglement Leerbedrijven voor kwalificaties in het MBO’ waar James Robinson aan voldoet.

Stage lopen bij James Robinson

De aanmeld deadline om stage te lopen bij James Robinson is tegelijk met de deadline die de onderwijsinstelling hieraan koppelt. Voor het MBO hebben wij stageplekken voor studenten van de volgende onderwijsinstellingen en opleidingen: