Verwerkersovereenkomst

‘NIET OMDAT HET KAN, MAAR OMDAT HET MOET’

Een verwerkersovereenkomst met James Robinson

Per 25 mei 2018 treedt de Europese privacy verordening in werking, waarin expliciet geregeld wordt wat gegevensverwerkende bedrijven moeten vastleggen in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Deze privacy verordening vervangt de Nederlandse Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens).

De verwerkersovereenkomst regelt onder andere de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens als een bedrijf voor de verwerking van data een ander bedrijf inschakelt. De wet verplicht ons om met klanten en leveranciers een verwerkersovereenkomst af te sluiten.

Ik hoor graag of je zelf een verwerkersovereenkomst hebt opgesteld of dat wij een de door ons opgestelde overeenkomst kunnen sturen ter ondertekening.

Hebt je vragen ? Stel ze dan via een e-mail aan Jim Coumans via jim@jamesrobinson.nl.

Gaan we samen aan de slag
met jouw marketing en design?

WIJ HELPEN JE GRAAG VERDER!

Neem contact op
Robin Jacobs / Partner bij James Robinson
Fre Hermans / Junior Developer bij James Robinson
Nyssa van Leersum / Junior Creative bij James Robinson
Philippe Daamen / Senior Creative bij James Robinson