Verwerkersovereenkomst

Per 25 mei 2018 is de Europese privacy verordening in werking getreden. Hierbij wordt expliciet geregeld wat gegevensverwerkende bedrijven moeten vastleggen in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Deze privacy verordening vervangt de Nederlandse Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens).

De verwerkersovereenkomst regelt onder andere de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens als een bedrijf voor de verwerking van data een ander bedrijf inschakelt. De wet verplicht ons om met klanten en leveranciers een verwerkersovereenkomst af te sluiten.

Ik hoor graag of je zelf een verwerkersovereenkomst hebt opgesteld of dat wij een de door ons opgestelde overeenkomst kunnen sturen ter ondertekening.

Hebt je vragen ? Stel ze dan via een e-mail aan Jim Coumans via jim@jamesrobinson.nl.