Waarom heet een ‘camera’ een ‘camera’?

“EEN BEELD ZEGT MEER DAN DUIZEND WOORDEN.”

Bovenstaande quote wordt veel door fotografen en vormgevers gerbuikt. Deze ‘beelden’ worden meestal gemaakt met een ‘camera’. Het woord camera is helemaal ingeburgerd en wordt gebruikt voor een apparaat waar je foto’s of video’s mee maakt. Maar waarom heet een camera nu eigenlijk een camera.

Afbeelding 1: Waarom heet een ‘camera’ een ‘camera’?

Inmiddels draagt vrijwel iedereen op ieder moment van de dag een camera bij zich, namelijk op de mobiele telefoon. Dat was vroeger echter niet het geval. De eerste geschriften die terug zijn te herleiden naar wat wij nu als ‘camera’ gebruiken leiden terug naar de vierde eeuw voor Christus. Hier beschreef Aristoteles het principe van de camera.

‘Camera obscura’
De eerste echt concrete toepassing van dit principe dateert uit de zestiende eeuw. Onder andere de Nederlander Gemma Grisius, maar ook de wereldberoemde Leonardo da Vinci speelden hier een belangrijke rol. Ze maakten een ‘Camera Obscura’, wat latijn is voor ‘donkere kamer’ (camera betekent dus ‘kamer’). Zij ontdekten dat als er in een van de wanden in een donkere ruimte een kleine gaatje werd gemaakt, een omgedraaide projectie van de buitenwereld in deze ruimte werd afgebeeld (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2: Camera Obscura

Lenzen
Hoe groter het gaatje in de wand, hoe helderder het beeld. Maar ook hoe groter het gaatje in de wand, hoe minder scherper het beeld. Om dit ‘probleem’ te verhelpen, werd later een lens aan de camera obscura toegevoegd. Door de toevoeging van de lens konden er heldere, scherpe afbeeldingen worden geprojecteerd. Deze toepassing werd veel door kunstschilders gebruikt door de wand waarop de afbeelding werd geprojecteerd van matglas te maken. Zo konden ze waarheidsgetrouwe schilderijen maken (lees: overtrekken). Van de Nederlandse kunstschilder Johannes Vermeer wordt vermoed dat hij deze techniek vaak heeft toegepast.

Lichtgevoelige plaat
Pas toen de lichtgevoelige film werd ontdekt, werd het mogelijk om de beelden uit de camera obscura ‘direct’ vast te leggen zonder dat deze moesten worden over getrokken of overgeschilderd. Dit zijn de bij ons bekende ‘foto’s’. Het woord foto is overigens weer afgeleid  van het Griekse woord ‘φώς’ (=phos), wat ‘licht’ betekent.

ACHTERGROND

GERELATEERD

VRAAG HET AAN JIM

Heb je een vraag? Ik leg het je graag uit!

Mail Jim

of direct iemand spreken? Bel dan 06 53 61 02 27!