Waarom heet een ‘pixel’ een ‘pixel’?

“ÉÉN PIXEL KAN WEL 16,7 MILJOEN VERSCHILLENDE KLEUREN AANNEMEN.”

In dit digitale tijdperk zijn ze overal: pixels. Alles wat een digitaal scherm heeft, is opgebouwd uit pixels. Sommige schermen bestaan uit héél veel pixels en sommige schermen uit héél weinig pixels. Afhankelijk van de grootte van het scherm wordt een afbeelding zo scherp of onscherp weergegeven.

Afbeelding: Waarom heet ‘een ‘pixel’ een ‘pixel’?

Kleur
Een pixel kan een bepaalde kleur ‘aannemen’. Zonder al te technisch te worden: een ‘simpele’ pixel (8-bit) kan 256 kleuren weergeven, terwijl een ‘complexe’ pixel (24-bit) maar liefst 16,7 miljoen kleuren kan aannemen. Pixels kun je naast en onder elkaar zetten. Daarbij kan iedere afzonderlijke pixel een ‘eigen’ kleur aannemen. Op het moment dat we een hele reeks van deze losse ‘elementen’ naast en onder elkaar zetten, kunnen we een afbeelding maken. Dát is hoe digitale afbeeldingen zijn opgebouwd: uit losse, minuscule pixels die allemaal één aparte kleur hebben. Samen maken ze vervolgens een afbeelding.

Géén fysieke maat
Pixels hebben géén vastgestelde fysieke maat. Zo kan een klein smartphone scherm net zoveel pixels hebben als een grote televisie. De maat die voor pixels wordt gebruikt is ‘ppi’ (=pixels per inch) of ‘dpi’ (=dots per inch). De scherpte van een digitale afbeelding wordt dus bepaald door het aantal pixels dat binnen één inch ‘gepropt’ wordt. Is het aantal ‘ppi’ hoog, dan is het een scherpe afbeelding. Is het aantal ‘ppi’ laag, dan zal de afbeelding onscherp worden weergegeven.

In onderstaand voorbeeld wordt e.e.a. toegelicht. Beide lijnen zijn zogenaamd 1 inch (=2,54 centimeter) lang. De eerste lijn is opgebouwd uit 72 pixels (dus 72 pixels per inch). De twee lijn is opgebouwd uit 300 pixels (dus 300 pixels per inch). Zoals je kunt zien, zijn de pixels in het tweede voorbeeld vele malen kleiner, waardoor er binnen een afbeelding meer details getoond kunnen worden.

Afbeelding: Het verschil tussen 72 en 300 ppi.

Picture Element
De herkomst van het woord ‘pixel’ is dan ook niet meer en niet minder dan een samentrekking van de eerste lettergrepen van de twee Engelse woorden ‘picture’ en ‘element’: Pixel.

ACHTERGROND

GERELATEERD

VRAAG HET AAN JIM

Heb je een vraag? Ik leg het je graag uit!

Mail Jim

of direct iemand spreken? Bel dan 06 53 61 02 27!